03 Har hela världen blivit galen?

Det tredje G18pratet handlar om en överblick över det politiska läget samt utvecklingen som sker omkring oss. Har vi den bildning som krävs för att förstå vår samtid?

Det tredje temat för #G18Prat handlade om en överblick av läget omkring oss. 2016 gick till historien som ett mycket omtumlande år. Flytkingar, ISIS, Brexit, Presidentvalet i USA är bra exempel på stora relativt samtidiga omvälvande händelser.

Nils Torvalds gav en interanationell överblick över vad som sker i vår samtid och vad som föranleder detta. 

Det är inte bara internationellt som läget har varit omtumlande. Under 2016 utmanades också läget i Finland på många håll. Pressfriheten utmanades och en kris mellan statsministern och Yle blossade upp, jourreformen i Vasa, trafikbågen och skärgårdstrafiken, Västmetron mm. får en att ställa frågan har också Finland blivit galen?

Karina Jutila gav en nationell överblick över vad som sker i vårt land och också här kan vi ställa oss frågan, har vi den bildning som krävs för att förstå vår samtid?

Vi samarbetar

g18-prat logo

Bildningsalliansen logo

Röda Korset i Finland

© SFV 2016